Proiect fabrică Călan

SENNEVILLE INTER SRL, cu sediul în Timișoara, Str. Bistrița nr. 7, județul Timiș, cod postal 300409, România, în calitate de solicitant privat anunță astăzi 27.02.2024 lansarea procedurii competitive conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.

Obiectul achiziției îl constituie ”Servicii proiectare hala producție produse cofetărie și patiserie, depozitare, zonă administrativă, clădiri anexe, împrejmuire, cu finanțare prin programul Tranziție Justă 2021-2027”, valoarea estimată a achiziției 595.000,00 lei, TVA inclus.

Achiziția se va finaliza cu contract de servicii.

Durata estimată a contractului este 100 zile lucrătoare.

Locul de prestare a serviciilor: Călan, jud. Hunedoara.

Prețul contractului poate fi ajustat în condițiile prevăzute de Ordinul 1284/2016 prevede (Cap. 5, secțiunea 5.3).

Data limita de depunere a ofertelor este 11.03.2024, ora 15.

Ofertele se vor depune în scris la sediul firmei din Timișoara, Str. Bistrița nr. 7, județul Timiș, cod poștal 300409, România.

Documentația de achiziție completă conținând specificațiile tehnice poate fi obținută la sediul SENNEVILLE INTER SRL sau poate fi solicitată la adresa de email calan.plant@senneville.ro.

Termenul limită de transmitere al solicitărilor de clarificări este 01.03.2024, ora 15.

SENNEVILLE INTER SRL va transmite răspunsurile la solicitările de clarificări primite în data de 03.03.2024.

 

Date de contact:
Nume reprezentant: Alb David
Număr de telefon: 0741600288
Adresa poştă electronică: calan.plant@senneville.ro.

 

Orice comunicări legate de această procedură de achiziție se vor face numai în scris la datele de contact prevăzute în acest anunț, în atenția persoanei de contact, cu referire directă la denumirea procedurii.